Polityka prywatno┼Ťci

 

 1. Polityka prywatno┼Ťci stanowi realizacj─Ö polityki informacyjnej wobec Klient├│w stron internetowych sklepu internetowego pod adresem: https://hedonise.pl/ (“Sklep internetowy”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych Klient├│w Sklepu Internetowego jest w┼éa┼Ťciciel i operator Sklepu Hedonise siedziba i adres: Dobryszyce 97-515, Ul. Wielu┼äska 15 a (ÔÇ×W┼éa┼ŤcicielÔÇŁ).

 

 1. W┼éa┼Ťciciel przetwarza dane przekazywane przez Klient├│w stron tylko i wy┼é─ůcznie w celu i w zakresie niezb─Ödnym do prawid┼éowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczeg├│lno┼Ťci w zakresie niezb─Ödnym do dokonania rejestracji konta, sk┼éadania zam├│wie┼ä, realizacji umowy sprzeda┼╝y towar├│w lub us┼éug szkoleniowych oraz realizacji innych us┼éug ┼Ťwiadczonych za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego, okre┼Ťlonych w Regulaminie, a tak┼╝e wystawiania faktur, rachunk├│w i sprawozdawczo┼Ťci finansowej oraz dochodzenia roszcze┼ä.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu ni┼╝ wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak np cele marketingowe lub otrzymywanie informacji handlowej) mo┼╝e odbywa─ç si─Ö wy┼é─ůcznie po uzyskaniu zgody Klienta i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

 

 

 1. W┼éa┼Ťciciel mo┼╝e przetwarza─ç nast─Öpuj─ůce dane osobowe Klient├│w Sklepu internetowego niezb─Ödne do nawi─ůzania, ukszta┼étowania tre┼Ťci, zmiany lub rozwi─ůzania stosunku prawnego dotycz─ůcego us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů mi─Ödzy nimi:
 2. nazwisko i imiona Klienta;
 3. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie zosta┼é nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç;
 4. adres zameldowania na pobyt stały;
 5. adres do korespondencji, je┼╝eli jest inny ni┼╝ adres, o kt├│rym mowa w pkt c;
 6. dane s┼éu┼╝─ůce do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta;
 7. adresy elektroniczne Klienta.

 

 1. W┼éa┼Ťciciel przetwarza te┼╝ dane pozyskiwanie automatycznie (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przegl─ůdarki, typ systemu operacyjnego). Dane te jednak nie pozwalaj─ů na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, kt├│rej dotycz─ů. Dane pozyskane w zwi─ůzku z analiz─ů log├│w serwera wykorzystywane s─ů jedynie w celach technicznych zwi─ůzanych z administracj─ů Sklepu internetowego oraz do prowadzenia statystyk ogl─ůdalno┼Ťci stron internetowych.

 

 1. W┼éa┼Ťciciel mo┼╝e przetwarza─ç nast─Öpuj─ůce dane charakteryzuj─ůce spos├│b korzystania przez Klienta z us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů (dane eksploatacyjne):
 2. oznaczenia identyfikuj─ůce Klienta nadawane na podstawie danych, o kt├│rych mowa w pkt 4;
 3. oznaczenia identyfikuj─ůce zako┼äczenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z kt├│rego korzysta┼é Klient;
 4. informacje o rozpocz─Öciu, zako┼äczeniu oraz zakresie ka┼╝dorazowego korzystania z us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů;
 5. informacje o skorzystaniu przez Klienta z us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů.

 

 1. W┼éa┼Ťciciel przechowuje dane osobowe Klient├│w stron jedynie przez okres niezb─Ödny do realizowania us┼éug, o kt├│rych mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych us┼éug oraz zachowania zgodno┼Ťci z wymaganiami wynikaj─ůcymi z obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w. Po tym okresie dane osobowe Klient├│w zostaj─ů usuni─Öte z system├│w.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak┼╝e mo┼╝e by─ç niezb─Ödne do podj─Öcia odpowiednich dzia┼éa┼ä Sklepu internetowego przed zawarciem umowy, a tak┼╝e zrealizowania innych us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, o kt├│rych mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, kt├│re nie s─ů niezb─Ödne do realizacji us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů) nie jest obligatoryjne i le┼╝y w sferze uznania Klienta, kt├│rego dane te dotycz─ů, a ich przetwarzanie przez W┼éa┼Ťciciela zale┼╝y od uzyskania zgody Klienta.

 

 1. Klient ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci przekazanych danych, ich poprawiania, uzupe┼éniania jak r├│wnie┼╝ mo┼╝e w ka┼╝dym czasie ┼╝─ůda─ç zaprzestania ich przetwarzania i ich usuni─Öcia, zwracaj─ůc si─Ö pisemnie na adres: ul. Wielu┼äska 15, 97-505 Dobryszyce, lub drog─ů mailow─ů na adres: hedonispl@gmail.com

 

 1. Przetwarzanie przez W┼éa┼Ťciciela danych osobowych Klient├│w odbywa─ç si─Ö b─Ödzie zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczeg├│lno┼Ťci zgodnie z ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustaw─ů z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).

 

 1. Udost─Öpnianie danych mo┼╝e nast─Öpowa─ç tylko w granicach prawa i w zakresie niezb─Ödnym dla celu przetwarzania danych na rzecz podmiot├│w wsp├│┼épracuj─ůcych z W┼éa┼Ťcicielem w zwi─ůzku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, w szczeg├│lno┼Ťci na rzecz podmiot├│w zajmuj─ůcych si─Ö wysy┼ék─ů towar├│w, na rzecz podmiot├│w zapewniaj─ůcych w┼éa┼Ťciwe dzia┼éanie Sklepu Internetowego, na rzecz operator├│w p┼éatno┼Ťci jak r├│wnie┼╝ na rzecz podmiot├│w ┼Ťwiadcz─ůcych dla w┼éa┼Ťciciela us┼éugi marketingowe.

 

 1. Strony Sklepu internetowego s─ů zaopatrzone w odpowiednie ┼Ťrodki bezpiecze┼ästwa spe┼éniaj─ůce wymagania polskiego prawa, maj─ůce na celu ochron─Ö danych pozostawionych pod kontrol─ů W┼éa┼Ťciciela przed ich udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym, zabraniem przez osob─Ö nieuprawnion─ů, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian─ů, utrat─ů, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W┼éa┼Ťciciel zobowi─ůzuje si─Ö chroni─ç wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klient├│w Sklepu internetowego zgodnie z normami ochrony bezpiecze┼ästwa i zachowania poufno┼Ťci. Prawa dost─Öpu do danych osobowych Klient├│w Sklepu internetowego zosta┼éy w restrykcyjny spos├│b ograniczone, tak aby informacje te nie znalaz┼éy si─Ö w r─Ökach os├│b nieuprawnionych.

 

 1. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu internetowego s─ů obj─Öte prawem autorskim i nie mog─ů by─ç kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny spos├│b wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony W┼éa┼Ťciciela.

 

 1. W┼éa┼Ťciciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatno┼Ťci. Zmiany b─Öd─ů publikowane na bie┼╝─ůco wraz z informacj─ů o ich dokonaniu.

 

 1. Wszelkie dodatkowe pytania dotycz─ůce polityki prywatno┼Ťci na stronach internetowych Sklepu internetowego prosimy kierowa─ç na adres e-mail: hedonispl@gmail.com

Start typing and press Enter to search

Koszyk